سازمان پارکها و فضای سبز


11

نصب بنر ارتقاء آموزش شهروندی در میدان آزادگان

نصب بنر ارتقاء آموزش شهروندی در میدان آزادگان

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک خبر داد:

نصب بنر ارتقاء آموزش شهروندی در میدان آزادگان

احمد حسنی مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک با بیان خبر فوق گفت: آموزش از ارکان اصلی رشد شخصیت و تحکیم هویت نظام ارزشی، ملی و انسانی هر جامعه ای محسوب می شود.

وی با بیان این مهم که تربیت و آموزش در هر نهاد منجر به اجتماعی شدن در ابعاد مختلف می گردد، افزود: فرآیند آموزش و پرورش شهروندی، در قالب مهارت های زندگی انسانی و جمعی به صورت برنامه ریزی آشکار و پنهان در نهادهای آموزشی مورد واکاوی و مطالعه قرار می گیرد.

حسنی خاطر نشان ساخت: آموزش شهروندی و شناخت ابعاد و اصول شهروند مداری امروزه نقش مهمی در تقویت روح و وجدان جمعی جامعه می تواند داشته باشد، چرا که ویژگی های شهروندی و شهروند مداری بخش جدایی ناپذیر از الگوهای زندگی جمعی است که حکومت ها و دولت ها در قالب نهادهای اجتماعی و سازمان های ذیربط موظف به بسط تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی آن می باشند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک در پایان با توجه به مطالب فوق تصریح نمود: بدین منظور سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، اقدام به نصب بنر با شعار حفظ فضای سبز در جهت ارتقاء آموزش شهروندی در میدان آزادگان نموده است.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (141)
کد خبر: 2665