سازمان پارکها و فضای سبز


08

آغاز هرس شمشاد ،ترون و برگ نو در کلیه مناطق سطح شهر

آغاز هرس شمشاد ،ترون و برگ نو در کلیه مناطق سطح شهر

آغاز هرس شمشاد ،ترون و برگ نو در کلیه مناطق سطح شهر

احمد حسنی مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک، با بیان خبر فوق گفت: فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است که در عرصه طبیعی یا مصنوعی تحت استقرار درختان، گل ها، شمشادها، چمن ها و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری یا بنا می شود.

وی افزود: مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند.

حسنی ادامه داد: به منظور حفظ و زیبایی فضای سبز موجود هر ساله در فصل بهار عملیات هرس شمشاد، ترون و برگ نو صورت می پذیرد. امسال نیز همچون سالهای گذشته به منظور افزایش زیبایی نمای بصری شهری و افزایش عمر مفید گیاهان عملیات هرس به صورت گسترده در کلیه مناطق سطح شهر انجام می پذیرد.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (263)
کد خبر: 2643