سازمان پارکها و فضای سبز


23

واکاری و بازکاشت درختان خیابان مصطفی خمینی مقابل فروشگاه رفاه

واکاری و بازکاشت درختان خیابان مصطفی خمینی مقابل فروشگاه رفاه

واکاری و بازکاشت درختان خیابان مصطفی خمینی مقابل فروشگاه رفاه

احمد حسنی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک، ضمن بیان این خبر عنوان کرد: وجود درختان در سطح شهر، موجب جریان طبیعت زنده می گردد و چرخه ی زندگی و سیر تکاملی آنها ادامه می یابد و به این صورت، تعامل بین طبیعت و زندگی شهر نشینی شکل می گیرد.

وی هدف از عملیات کاشت و واکاری درخت را؛ افزایش سرانه فضای سبز شهری هم‌چنین کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ایجاد منظر بصری زیبا در شهر عنوان کرد و گفت: در روز جمعه 22 فروردین ماه 17 اصله از درختان بلوار قدس که در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی سطح شهر واقع شده بود در جهت همکاری و مساعدت هر چه بیشتر با پروژه های عمرانی و حفظ و نگهداری درختان و جلوگیری از صدمات احتمالی، واکاری و جابجایی درختان صورت گرفت.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (145)
کد خبر: 2523