سازمان پارکها و فضای سبز


17

گرامیداشت روز پرستار و برگزاری مراسم کاشت نهال در محوطه بیمارستان آیت ا... خوانساری

گرامیداشت روز پرستار و برگزاری مراسم کاشت نهال در محوطه بیمارستان آیت ا... خوانساری

گرامیداشت روز پرستار و برگزاری مراسم کاشت نهال در محوطه بیمارستان آیت ا... خوانساری

احمد حسنی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک، گفت: طبیعت و فضای سبز، قلب تپنده زیستگاه های بشری هستند. فطرت انسان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی در زندگی شهری، به افسردگی و خمودی می گراید و بالطبع در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد.

حسنی ادامه داد: به منظور ارج نهادن به بیماران و پرسنل زحمتکش جامعه پزشکی شهر اراک همچنین ایجاد پیوند بیشتر با فضای سبز و افزایش روحیه شادابی و سلامتی، مراسم کاشت نهال در محوطه بیمارستان آیت ا... خوانساری با حضور شهردار اراک، ریاست شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری و مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز به همراه مسوولین بیمارستان تخصصی آیت ا... خوانساری برگزار گردید.

در این مراسم مجموعه پرسنل و بیماران به همراه شهردار و مسوولین شهری در محوطه بیمارستان اقدام به کاشت نهال نمودند و در انتها مسولین از بیماران عیادت کرده و مشکلات پیش روی آنها را بررسی کردند.

امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (143)
کد خبر: 2421